Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh planetové míchačky betonu 

   Author: Jan Kličman; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V diplomové práci byl proveden koncepční návrh planetové míchačky betonu. Byl vypracován 3D model a 2D výkresy sestavení a vybraných částí navrhované míchačky, včetně provedení vybraných návrhových a kontrolních výpočtů.
  • Návrh uzlu 'spodek - podvozek' tramvajového vozidla 

   Author: Nádherný Martin; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem základních konstrukčních celků podvozku pro nízkopodlažní tramvaj včetně návrhu spodku vozidla nad podvozky a uspořádání interiéru nad podvozky. Práce obsahuje rešerši pohonů používaných ...
  • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

   Author: Šíma Daniel; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
  • Testování kluzných ložisek. 

   Author: Hrubý Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro testování dynamicky namáhaných, radiálních kluzných ložisek a experimentálním ověřením jejich základních provozních parametrů.
  • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

   Author: Vosyka Jakub; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...