Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh vidlice předního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Author: Lebduška Jan; Supervisor: Andruš Jan; Opponent: Ryska David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem kompozitní vidlice pro kolečko ambulantního transportního nosítka Clinic EXTERO N114-P113. Analýza současného stavu prokázala předpoklad vyššího procentuálního zastoupení hmotnosti ...
  • Konstrukční úprava armatury pro nové provozní podmínky a optimalizace její hmotnosti 

   Author: Kostelecký Pavel; Supervisor: Andruš Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou stávající armatury pro nové provozní podmínky a její optimalizací za účelem snížení hmotnosti. Optimalizace bude provedena za pomoci programu SolidWorks Designová studie.