Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zařízení pro vsakovací zkoušku 

   Author: Adam Budínský; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Pilný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je zaměřena na návrh zařízení pro vsakovací zkoušku. Na začátku práce je vypracována rešerše způsobu stanovení koeficientu filtrace a popis principu funkce zařízení měřících propustnost. Dále je zpracována rešerše ...