Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stanoviště pro plnění kontejneru směsným odpadem 

   Author: Šimon Anděl; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá odpadovým hospodářstvím v České republice, způsoby lisovaní odpadu v překladištích pro směsný komunální odpad a základními prvky hydraulických okruhů. Dále je v ní popsán návrh konstrukčního ...