Now showing items 1-1 of 1

  • Modernizace optické cesty mikroskopu SPIM 

   Author: Majer Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací revolverového držáku objektivů pro iluminační mikroskop SPIM. V první části jsou popsány jevy geometrické a vlnové optiky a jejich vlastnosti při průchodu světla optickým ...