Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a úprava konstrukce forem pro výrobu monocoque vozu FS.11 

   Author: Jiří Zelený; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Cílem této bakalářské práce byl konstrukční návrh a výroba forem pro monocoque vozu FS.11 týmu CTU CarTech. Práce popisuje předchozí konstrukční řešení kompozitových forem pro monocoque v týmu CTU CarTech. Řeší konstrukční, ...