Now showing items 1-20 of 35

  • Konstrukce univerzálního přítlaku desek tištěných spojů 

   Author: Šanda František; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Doule Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   První část práce pojednává o problematice kuličkových šroubů a kluzného vedení, jejich výhodách a nevýhodách a o jejich využití v moderních strojích. Ve druhé části práce je navržen univerzální přítlak desek tištěných ...
  • Modifikace pedálu nakladače 

   Author: Kyjovský Štěpán; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Gaduš Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje způsobům provedení pedálů, konkrétním druhům řízení motorů pomocí pedálových mechanismům a návrhu úpravy existujícího pedálového mechanismu za účelem zvýšení pohodlí operátora. Návrh vychází ...
  • Možnosti aplikace tolerančních základen v automotive 

   Author: Kamil Tureček; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza možností tolerování v automotive. Práce se zaměřuje na porovnání metod ustavení a tolerování dle norem ISO 5459:2011, respektive ISO 1101:2017 a systému RPS dle normy VW 01055:2017. ...
  • Náhrada pružného ocelového hřídele celoplastovým dílem 

   Author: Weber Ladislav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Práce se zabývá problematikou pružných hřídelí, jejich konstrukčním řešením, výhodami či nevýhodami a jejich použitím. Dále se zaměřuje na popsání konstrukčních řešení propojení automobilových zamykacích systémů s klíčem. ...
  • Návrh a rozbor možností tolerování převodovky 

   Author: Pejša Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem práce byl návrh a rozbor možností tolerování úložných dosedacích ploch pro vybrané díly na převodovce.
  • Návrh chrániče hrany dveří osobního automobilu 

   Author: Midrla Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Obsahem této bakalářské práce je zkonstruování a řešení problematiky protektoru. Protektor je klíčový prvek chrániče hrany dveří a závisí na něm pohyb ochranné lišty, která vyjíždí a zajíždí při otevírání a zavírání dveří. ...
  • Návrh dokovací stanice pro drony 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dokovací stanice pro drony. Při návrhu se vychází ze zadaných parametrů použitého dronu a akumulátoru. Dle rešerše je zhotoven návrh základního konceptu stanice, který je ...
  • Návrh dvou-stupňové převodovky pro vozy metra M1 

   Author: Hlavajčík Tomáš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek a používaných ozubených kol. Praktická část se zabývá návrhem dvoustupňové převodovky pro pohon vozu metra M1.
  • Návrh elektrického vozíku pro automatizované skladiště kontejnerů s komunálním odpadem 

   Author: Huy Hai Do; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Tato práce je zaměřena na navržení zdvižného mechanismu a kolejového vozíku, který mají za úkol přepravit kontejner o hmotnosti 15 000 Kg. Hlavním kritériem je, aby zdvižný mechanismus a vozík byly výškově co nejmenší a ...
  • Návrh hydraulického válce nůžkového zvedáku pro osobní auto 

   Author: Pavel Šťastný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh hydraulického válce (hydromotoru) nůžkového zvedáku a návrh jeho pohonu pro zdvih osobního auta do hmotnosti tří tun. Obsahem je návrh konstrukce nůžkového mechanismu následovaný ...
  • Návrh jedno-stupňové převodovky pro vozy metra M1 

   Author: Vosyka Jakub; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Obsahem práce je návrh jednostupňové čelní převodovky se závěskou a pružnými elementy - silentbloky. Snaha dodržet prostorové uspořádání převodovky dle rozměrových parametrů a splnění minimální hlučnosti do 92 dB. Převodovka ...
  • Návrh kamerového jeřábu 

   Author: Rosa Martin; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového jeřábu. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kamerových jeřábů. Navazující oddíl odkrývá rozdělení kamerových jeřábů a základní pohyby kamery. Dále se práce věnuje ...
  • Návrh konstrukce kontejneru a jeho aretačních mechanismů 

   Author: Gruber Jan; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce kontejneru a jeho aretací. Ten slouží k převozu odpadků na tramvaji T3. Konstrukce obsahuje podélné ližiny a závěs pro nákladní automobily. Kontejner je aretován na tramvaj ...
  • Návrh konstrukce zkušebního stanoviště pro výzkum brzd jízdního kola 

   Author: Groma Adam; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanoviště, na kterém by se daly testovat různé typy brzd, používané na jízdních kolech. Práce obsahuje rešerši brzd jízdních kol se zaměřením na nejpoužívanější typy. V dalších ...
  • Návrh kótovacího a tolerančního řetězce montované konstrukce 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kříbala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Táto bakalárska práca objasňuje, akými spôsobmi môžeme tolerovať súčasti, ako môžeme riešiť rozmerové reťazce, ktoré vznikajú ich spojením. Ďalej sa zaoberá delením rozmerových reťazcov. V ďalšej časti sa práca zaoberá ...
  • Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení 

   Author: Knespl Miroslav; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pulzního testovacího zařízení. V první části práce je zpracován přehled výrobců zařízení pro dynamické testování a popsána konstrukce jednotlivých strojů. Dále se práce věnuje ...
  • Návrh nového typu labyrintu pro rychloběžnou převodovku 

   Author: Babor Adam; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění průmyslových převodovek a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce je firma Wikov Gear a zadání ...
  • Návrh podsvícení universálního podvozku lékářského zařízení 

   Author: Teplý Petr; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Pánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce se zabývá vývojem designového prvku podsvícení na podvozky přístrojů firmy BTLMedical Technologies a bezpečnostních norem, které musí zařízení splňovat, aby se mohlo uvést na trh.
  • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

   Author: Laxová Šárka; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
  • Návrh proudového motoru pro RC modely 

   Author: Budínský Adam; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru ...