Now showing items 21-31 of 31

  • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

   Author: Mareš Dominik; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
  • Návrh šašlikovače 

   Author: Chvalová Klára; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro grilování šašliků. Obsahuje rešerše na téma řetězové převody a grilovací zařízení. Dále výběr komponent a polotovarů pro sestavení zařízení a jejich cenovou bilanci. Hlavní ...
  • Návrh úpravy upínacího přípravku pro svařování trapézových plechů 

   Author: Kožený Pavel; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá způsoby upínání v průmyslových výrobách, jejich druhy a způsoby použití. Dále navazuje na úpravu svařovacího přípravku za použití mechanických a pneumatických upínek.
  • Návrh vstřikovací formy 

   Author: Schön Radek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá navrhováním a konstrukcí vstřikovacích formy na plasty. Dále se tu řeší zaformování výlisku, vyhazování výlisku, temperace, odvzdušnění a vstřikovací systém formy. Součástí práce jsou základní výpočty, ...
  • Návrh zahradního drtiče ovoce pro domácí použití 

   Author: Pól Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce referuje o dosavadních drtičích na českém trhu. Dále se věnuje návrhu drtiče na tvrdé ovoce a pevnostním výpočtům s tím spojených. V závěru je uvedena i přibližná cenová bilance.
  • Návrh zařízení pro stříhání vánočních stromků 

   Author: Řípa Vít; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem střihacího zařízení na vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky kácení vánočních stromků. Navazující oddíl odkrývá náležitosti materiálu dřeva. Dále se práce věnuje ...
  • Optimalizace průmyslové převodovky pro těžký průmysl 

   Author: Holman Jiří; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Podrobný popis postupu tolerování převodovky 

   Author: Baláš Karel; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem práce je rozbor a návrh délkových a tvarových tolerancí na dvoustupňové převodovce. Práce obsahuje rešerši tolerování strojních dílů a jsou rozebrány jednotlivé druhy tolerancí. Následně je sepsán soupis požadavků ...
  • Postup návrhu uzavíracího ventilu včetně tolerování 

   Author: Havlíček Ondřej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku uzavíracích ventilů. Základem je popis návrhu přímého uzavíracího ventilu. Popsat možnosti konstrukce, typy ventilů, druhy provedení, způsoby výroby, vhodné materiály a ...
  • Tolerování sestavy vřetene šestiosé jednoúčelové brusky 

   Author: Maria Kamenskaya; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Tiefenbach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Náležitě navržená sestava vřetene je důležitou podmínkou pro správný průběh procesu broušení. Cílem této bakalářské práce je revize již existující sestavy vřetene jednoúčelové šestiosé CNC brusky, stanovení problémů, hlavně ...
  • Způsoby řešení rozměrových obvodů 

   Author: Janík Petr; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení ...