Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh pohonu elevátoru silážní věže 

   Author: Zámečník Ladislav; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu elevátoru silážní věže. Obsahuje přehled korečkových dopravníků a jejich konstrukční uspořádání. V práci je popsán návrh celého převodového ústrojí včetně elektromotoru, pružné ...
  • Návrh převodového mechanismu pro zkušební stanoviště spalovacích motorů 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh převodového mechanismu pro zkušebnu spalovacích motorů týmu CTU Cartech. V úvodu práce je uvedena rešerše popisující tým CTU Cartech, metody měření spalovacích motorů a ...
  • Stínící dveře kalibrační laboratoře 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Předmětem práce je návrh stínících dveří kalibrační laboratoře a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.