Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek 

  Autor: Jakub Kafka; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení podávacího systému lisu na zalisování ložisek. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části-teoretická část, koncepční část, konstrukční část a výpočtová část. Teoretická ...
 • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

  Autor: Jan Škaryd; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
 • Návrh čtyřkolky pro děti 

  Autor: Kristián Kořízek; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dětské čtyřkolky. Z rešerše jsou určeny její hlavní parametry. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celé dětské čtyřkolky. Konstrukci doprovází ...
 • Návrh malého destilačního zařízení pro osobní použití 

  Autor: Jaromír Moureček; Vedoucí práce: Kamenický Josef; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Obsahem práce je popis funkce a konstrukční návrh malého destilačního zařízení pro domácí použití. V teoretické části je vysvětlen princip destilace, její historie a rešerše používaných částí. Konstrukce je navržena podle ...
 • Konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin 

  Autor: Stanislav Kyselo; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Havlíček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou loupání semen olejnin impaktní metodou. Práce zkoumá dostupné stroje s horizontální osou rotace rotoru. Na základě získaných informací je vypracován konstrukční návrh vysokokapacitní ...
 • Návrh vrtací hlavy 

  Autor: Vojtěch Pokorný; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vrtací hlavy pro vrtání sady 4 děr na roztečné kružnici s měnitelným průměrem.
 • Optimalizace drah pro generování G-kódu 3D tiskárny stavebních směsí 

  Autor: Dominik Staněk; Vedoucí práce: Kamenický Josef; Oponent práce: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickou optimalizací pohybů portálové 3D tiskárny s rotačním ramenem a porovnáním s klasickou portálovou 3D tiskárnou bez ramene. Hodnocení zahrnuje energetickou náročnost pohonů tiskáren. ...
 • Návrh jednotky samovazače do lisu na pícniny 

  Autor: Jan Charvát; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Havlíček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši napříč celým odvětvím sklizně pícnin za pomoci lisů, zejména pak vázacího ústrojí lisu na hranaté balíky ...
 • Návrh lodního zdvihadla s protizávažím 

  Autor: Jiří Křesák; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Teoretická část shrnuje lodní dopravu, typy vodních cest, funkci a typy lodních zdvihadel a zdymadel. Praktická část se skládá z návrhu svislého lodního zdvihadla s protizávažím.
 • Koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny 

  Autor: Zdeněk Kálal; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Štádler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Cílem této práce je navrhnout koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny. Pohyb osy X má zajištovat lineární osa. Bylo navrženo několik variant, ze kterých se na základě výpočtu zvolila nejlepší varianta.
 • Návrh technologického zařízení pro malý pivovar 

  Autor: Marek Vlasák; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Hadraba Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Cílem této práce je provést návrh technologického zařízení pro malý pivovar, kromě konstrukčního řešení budou součástí práce i pevnostní a kontrolní výpočty. Bude vytvořen 3D model sestavy v programu Autodesk Inventor a ...
 • Návrh posuvného mechanismu pro zakrytí otvoru 

  Autor: Adam Kubeš; Vedoucí práce: Češpíro Zdeněk; Oponent práce: Uhlíř Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh posuvného mechanismu vrat s pohonem. V teoretické části je provedena rešerše různých druhů vrat a v praktické části jsou provedeny návrhy posuvného mechanismu a pohonu, které jsou ...
 • Koncepční návrh technologického pásového dopravníku 

  Autor: Jiří Martínek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Obsahem této diplomové práce je koncepční návrh technologického pásového dopravníku. Maximální zatížitelnost dopravníku je 80 kg. Rozměry dopravníku jsou řešeny parametricky. Konstrukce je řešena stavebnicovým systémem ...
 • Konstrukční návrh střihací hlavice 

  Autor: Jiří Jakubský; Vedoucí práce: Havlíček Martin; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem střihací hlavice vytvořeným ve spolupráci s firmou Techraccoon s.r.o. V první části práce byla provedena teoretická rešerše střihacích hlavic, mechanických vlastností ...
 • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

  Autor: Jan Svoboda; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Hoidekr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
 • Návrh manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru 

  Autor: Marek Štosek; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru. Práce vychází z poskytnutého výkresu kolektoru a parametrů prostředí, ve kterém manipulátor operuje. ...
 • Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví 

  Autor: Vojtěch Paťha; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení na podávání korunkových uzávěrů a uzavírání lahví. Toto zařízení má být implementováno na již existující stroj určený na uzavírání lahví šroubovacími ...
 • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - návrh karoserie 

  Autor: Martin Bartoš; Vedoucí práce: Král Jiří; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem tvaru karoserie pro nízkoemisní městské vozidlo na základě původní verze vozidla. Byl vybrán vhodný materiál a technologie výroby pro novou karoserie. Byl zpracován koncept deformačních ...
 • Návrh konstrukce pracoviště pro automatické ostření a testování kamer 

  Autor: David Půlpán; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Kahoun Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro automatické zaostřování a testování kamer. Při návrhu koncepce vychází z rešerše podobných mechanismů a z rešerše strojních dílů. K důležitým konstrukčním uzlům jsou provedeny ...
 • Návrh laboratorní optické třídičky pro třídění semen olejnin 

  Autor: Jan Prachenský; Vedoucí práce: Hoidekr Jan; Oponent práce: Petr Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Práce se zabývá vytvořením laboratorního přístroje pro optické třídění semen olejnin, konkrétně slunečnicových semen. Hlavní prioritou návrhu jsou nízké pořizovací náklady. Optické třídění v tomto stroji je poslední fází ...

Zobrazit další