Now showing items 1-20 of 426

  • Návrh podávacího systému pro lis na zalisování ložisek 

   Author: Jakub Kafka; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení podávacího systému lisu na zalisování ložisek. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části-teoretická část, koncepční část, konstrukční část a výpočtová část. Teoretická ...
  • Návrh nákladního výtahu pro pokrývače 

   Author: Jan Škaryd; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato Bakalářská práce se zabývá rešerší konstrukčních řešení výtahů a jejich historie, návrhem šikmého nákladního výtahu pro pokrývače, následnou tvorbou 3D modelu a zpracováním 2D dokumentace jeho vybraných součástí.
  • Návrh čtyřkolky pro děti 

   Author: Kristián Kořízek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dětské čtyřkolky. Z rešerše jsou určeny její hlavní parametry. Dále je navržen koncepční návrh, dle kterého je sestavena konstrukce celé dětské čtyřkolky. Konstrukci doprovází ...
  • Návrh malého destilačního zařízení pro osobní použití 

   Author: Jaromír Moureček; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Obsahem práce je popis funkce a konstrukční návrh malého destilačního zařízení pro domácí použití. V teoretické části je vysvětlen princip destilace, její historie a rešerše používaných částí. Konstrukce je navržena podle ...
  • Konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin 

   Author: Stanislav Kyselo; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou loupání semen olejnin impaktní metodou. Práce zkoumá dostupné stroje s horizontální osou rotace rotoru. Na základě získaných informací je vypracován konstrukční návrh vysokokapacitní ...
  • Návrh vrtací hlavy 

   Author: Vojtěch Pokorný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vrtací hlavy pro vrtání sady 4 děr na roztečné kružnici s měnitelným průměrem.
  • Optimalizace drah pro generování G-kódu 3D tiskárny stavebních směsí 

   Author: Dominik Staněk; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá energetickou optimalizací pohybů portálové 3D tiskárny s rotačním ramenem a porovnáním s klasickou portálovou 3D tiskárnou bez ramene. Hodnocení zahrnuje energetickou náročnost pohonů tiskáren. ...
  • Návrh jednotky samovazače do lisu na pícniny 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši napříč celým odvětvím sklizně pícnin za pomoci lisů, zejména pak vázacího ústrojí lisu na hranaté balíky ...
  • Návrh lodního zdvihadla s protizávažím 

   Author: Jiří Křesák; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Teoretická část shrnuje lodní dopravu, typy vodních cest, funkci a typy lodních zdvihadel a zdymadel. Praktická část se skládá z návrhu svislého lodního zdvihadla s protizávažím.
  • Koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny 

   Author: Zdeněk Kálal; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout koncepční návrh osy X velkoformátové 3D tiskárny. Pohyb osy X má zajištovat lineární osa. Bylo navrženo několik variant, ze kterých se na základě výpočtu zvolila nejlepší varianta.
  • Návrh technologického zařízení pro malý pivovar 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Hadraba Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem této práce je provést návrh technologického zařízení pro malý pivovar, kromě konstrukčního řešení budou součástí práce i pevnostní a kontrolní výpočty. Bude vytvořen 3D model sestavy v programu Autodesk Inventor a ...
  • Návrh posuvného mechanismu pro zakrytí otvoru 

   Author: Adam Kubeš; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh posuvného mechanismu vrat s pohonem. V teoretické části je provedena rešerše různých druhů vrat a v praktické části jsou provedeny návrhy posuvného mechanismu a pohonu, které jsou ...
  • Koncepční návrh technologického pásového dopravníku 

   Author: Jiří Martínek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Obsahem této diplomové práce je koncepční návrh technologického pásového dopravníku. Maximální zatížitelnost dopravníku je 80 kg. Rozměry dopravníku jsou řešeny parametricky. Konstrukce je řešena stavebnicovým systémem ...
  • Konstrukční návrh střihací hlavice 

   Author: Jiří Jakubský; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem střihací hlavice vytvořeným ve spolupráci s firmou Techraccoon s.r.o. V první části práce byla provedena teoretická rešerše střihacích hlavic, mechanických vlastností ...
  • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
  • Návrh manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru. Práce vychází z poskytnutého výkresu kolektoru a parametrů prostředí, ve kterém manipulátor operuje. ...
  • Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví 

   Author: Vojtěch Paťha; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení na podávání korunkových uzávěrů a uzavírání lahví. Toto zařízení má být implementováno na již existující stroj určený na uzavírání lahví šroubovacími ...
  • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - návrh karoserie 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem tvaru karoserie pro nízkoemisní městské vozidlo na základě původní verze vozidla. Byl vybrán vhodný materiál a technologie výroby pro novou karoserie. Byl zpracován koncept deformačních ...
  • Návrh konstrukce pracoviště pro automatické ostření a testování kamer 

   Author: David Půlpán; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kahoun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro automatické zaostřování a testování kamer. Při návrhu koncepce vychází z rešerše podobných mechanismů a z rešerše strojních dílů. K důležitým konstrukčním uzlům jsou provedeny ...
  • Návrh laboratorní optické třídičky pro třídění semen olejnin 

   Author: Jan Prachenský; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá vytvořením laboratorního přístroje pro optické třídění semen olejnin, konkrétně slunečnicových semen. Hlavní prioritou návrhu jsou nízké pořizovací náklady. Optické třídění v tomto stroji je poslední fází ...