Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov 

   Author: Michal Kuchař; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat ...