Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočty únosnosti tenkostěnných leteckých konstrukcí 

   Author: Horváth Ondřej; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro výpočet únosnosti vyztužených dutinových konstrukcí, popsat jej a experimentálně nebo výpočtově ověřit jeho funkčnost. Navržená metodika je zalgoritmizována v jazyce VBA. ...