Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza chování leteckých interiérových podsestav při statickém a dynamickém namáhání 

   Author: Zdeněk Lacina; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Bek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zabývá leteckými interiérovými podsestavami. V úvodu je stručně popsána problematika leteckých interiérů a používaných materiálů. Dále je popsán postup přípravy MKP modelu, aplikace okrajových podmínek a analýza ...