Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanická odezva kryoprezervovaných žil zatěžovaných dynamicky vnitřním tlakem. 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Maršík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvých a kryoprezervovaných úseků veny sapheny magny. V rámci práce jsou analyzovány výsledky inflačně-extenzních testů provedených na čerstvých a kryoprezervovaných ...