Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv technologických úprav dvojice CoCrMo-UHMWPE na její tribologické chování 

   Author: Pavlíková Adéla; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Předložená diplomová práce se zabývá metodikou provedení otěrového experimentu. Dále zkoumá vliv technologických úprav na otěrové vlastnosti dvojice CoCrMo a UHMWPE .