Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh využití strojového učení v modulu prediktivní údržby 

   Author: Kateřina Märzová; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je navržení využití algoritmů strojového učení pro vytvoření modulu prediktivní údržby. Práce se zabývá algoritmy shlukové analýzy za účelem analýzy vstupních dat a jejich možným využitím v prediktivní ...
  • Studie nízkonákladových embedded systémů pro reálně časové aplikace strojového učení 

   Author: Ondřej Budík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem a výstupem této práce je studie dostupných nízkonákladových HW řešení s open-source SW nástroji pro výkonné výpočty se strojovým učením v reálném čase a vlastní implementace řešení problematiky detekce anomálií na ...