Now showing items 1-1 of 1

  • MKP simulace tormentačních výstřelů střelných zbraní. 

   Author: Skácelík Radek; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Vtípil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Cílem této diplomové práce je stanovit vliv rozdílných tolerancí závitu hlavně na napjatost šroubového spojení. Posoudit vliv tormentační zkoušky a provozního zatížení na tomto spoji ve smyslu pravděpodobnosti lomu hlavně. ...