Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická implementace a integrace konstitutivních vztahů cyklické plasticity 

   Author: Jiří Halamka; Supervisor: Bartošák Michal; Opponent: Parma Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací dvou fenomenologických modelů plasticity do softwaru MKP. Použit je kombinovaný Chabocheho model zpevnění, u druhého modelu je rozšířeno izotropní zpevnění o závislost na paměťové ...