Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza kontaktní únavy 

   Author: Lukáš Pacetti; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Papuga Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Cílem této práce je kvalitativní zhodnocení schopnosti predikovat únavu materiálu v podmínkách frettingu pomocí vybraných metod predikce. Pro únavovou analýzu je použito celkem 73 datových bodů reprezentujících experimentální ...
  • Parametry historie napěťového tenzoru a jejich dopad na únavovou životnost 

   Author: Eva Cízová; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá dvěma základními problémy multiaxiálních únavových výpočtů - způsoby zpracování zátěžné cesty a výběrem vhodného kritéria. V úvodu práce jsou představeny parametry napěťového tenzoru a jsou ukázány ...
  • Predikce únavové životnosti rozsáhlých svařovaných konstrukcí 

   Author: Vancl Daniel; Supervisor: Jurenka Josef; Opponent: Papuga Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Svary jsou hojně využívané konstrukční prvky. V cyklicky zatěžovaných konstrukcích dojde často k porušení v oblasti svaru. Cílem této práce je popsat výpočetní metody predikce životnosti svarových spojů, vybrat vhodnou ...
  • Studie únavového poškozování v podmínkách frettingu 

   Author: Lutovinov Maxim; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením kvality predikce Dang Vanovy metody implementované do únavových řešičů MSC Fatigue a PragTic a aplikované na případ cyklického zatěžování vzorku a současného otěru v kontaktu s přítlačným ...
  • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

   Author: Pfeiferová Jitka; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Pejsar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
   Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
  • Únavová predikce multiaxiálními kritérii v oblasti časované životnosti 

   Author: Schmidová Nikola; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • VLIV STŘEDNÍHO NAPĚTÍ NA WÖHLEROVU KŘIVKU 

   Author: Matěj Mžourek; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je zanalyzovat přesnost různých přístupů k predikci únavového života zahrnujících vliv středního napětí. Tyto přístupy lze rozdělit na dvě kategorie – přístup přes ekvivalentní amplitudu napětí a přístup přes ...