Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza stability laminátových desek 

   Author: Ondřej Studničný; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato diplomová práce přináší přehled základních analytických výpočtů kritické síly pro ztrátu stability kompozitových materiálů. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. Teoretická část obsahuje popis principů ...