Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu podélného předepnutí na tlakovou odezvu žil 

   Author: Ondřej Kratochvíl; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi žil. Je v ní shrnuto poznání o tom, jak se tyto vlastnosti mění v závislosti na axiálním předpětí. Dále je zde popsán, jak vypadá inflačně-extenzní experiment na ...