Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza kontaktní únavy 

   Author: Lukáš Pacetti; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Papuga Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Cílem této práce je kvalitativní zhodnocení schopnosti predikovat únavu materiálu v podmínkách frettingu pomocí vybraných metod predikce. Pro únavovou analýzu je použito celkem 73 datových bodů reprezentujících experimentální ...