Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hlavové opěry pro boční saňové zkoušky 

   Author: Veronika Tomková; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Jelínek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním parametrů materiálového modelu pěnového materiálu. Parametry jsou hledány na základě shody se zadaným průběhem zrychlení při dopadu tělesa do pěny. V práci je provedena optimalizace ...