Now showing items 1-1 of 1

  • Snímač rozdílového kroutícího momentu pokusné turbíny 

   Author: Hana Weineltová; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Němec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se věnuje metodám snímání krouticího momentu. Jsou probrány nejběžnější metody měření a větší pozornost je věnována měření s použitím odporových tenzometrů. V praktické části je popsán postup návrhu měřicího ...