Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace kompozitních nosníků 

   Author: Dominik Vondráček; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce pojednává o experimentálním stanovení tuhosti navíjených tenkostěnných kompozitních nosníků zatížených ohybem. Cílem práce bylo porovnání experimentálně získaných tuhostí s tuhostmi vypočtenými pomocí analytických ...