Now showing items 1-5 of 5

  • Hodnocení adheze injekčně aplikovatelného porézního kostního cementu ke kosti 

   Author: Barbora Hrušková; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá hodnocením adheze injekčně aplikovatelných kostních cementů, potenciálně využitelných jako plně resorbovatelná alternativa ke standardně využívaným nedegradovatelným cementům. Bylo provedeno experimentální ...
  • Materiálové vlastnosti kryoprezervovaných žil při kvazistatickém zatěžovaní. 

   Author: Michaela Benešová; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   V této diplomové práci je popsána oběhová soustava, její nemoci a možné rekonstrukce cév. Také je zde popsána kryoprezervace cév. Jak se cévy kryoprezervují, jak se rozmrazují a jaké to má vlivy na biologickou tkáň. Druhá ...
  • Mechanická odezva kryoprezervovaných žil zatěžovaných dynamicky vnitřním tlakem. 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Maršík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvých a kryoprezervovaných úseků veny sapheny magny. V rámci práce jsou analyzovány výsledky inflačně-extenzních testů provedených na čerstvých a kryoprezervovaných ...
  • Mechanické vlastnosti chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně 

   Author: Lukáš Ondřasina; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi chirurgického stehu pro plastiku aortální chlopně. První část se zabývá stavbou, mechanickými vlastnostmi, technikami plastik a náhrad aortální chlopně. Jsou zde také ...
  • Tribologické chování 3D tištěného polymeru 

   Author: Ivana Šetmaňuková; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce zjišťuje a porovnává otěrové vlastnosti 3D tištěného PEEKu a konvenčně vyrobeného PEEKu v oblasti biomechaniky. Vlastnosti jsou experimentálně otestovány na simulátoru v zatěžovacím cyklu pro obecný kloub. Proti ...