Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh způsobu zavedení zbytkového napětí do MKP modelu tepny 

   Author: Beneš Václav; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Práce se zabývá způsoby zavedení zbytkového napětí do MKP modelu tepny. A poté inflačně extenzním MKP modelem tepny s vnitřním předpětím. Jednotlivé výsledky MKP výpočtu jsou srovnány s analytickým modelem pro ověření ...