Now showing items 1-1 of 1

  • Určení konstitutivního modelu viskoelastické trubice 

   Author: Matyáš Budinka; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Štembera Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá sestavením viskoelastického konstitutivního modelu pro nafukování předepjaté tenkostěnné polymerní trubice. Pozornost byla soustředěna na nalezení optimálních materiálových parametrů pro popis ...