Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace svaru ve vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 

   Author: Vojtěch Vávra; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá návrhem geometrie svarového spoje vytvořeného pomocí technologie elektronového paprsku na vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 s cílem zlepšení vlastností únavové životnosti. ...