Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru zpracovaného technologií FDM 

   Author: Jiří Bidlo; Supervisor: Růžička Pavel; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením tahových vlastností vzorků vyrobených pomocí technologie Fused Deposition Modeling. V první části je vysvětlena technologie 3D tisku, zejména FDM. Ve druhé části jsou vyhodnoceny ...
  • Vliv zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku a ABS plastu. Teoretická část popisuje strukturu a vlastnosti polymerů. Experimentální část práce zahrnuje: přípravu ...