Now showing items 1-17 of 17

  • ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ SPOJE OSOVÝMI SILAMI 

   Author: Shchankin Yan; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce zkoumá mechanické vlastnosti nalisovaného spoje při zatížení spoje osovými silami. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných nádob, nalisovaných nádob a spojů. Praktická část obsahuje ...
  • Analýza mechanických vlastností perového hřídelového spoje 

   Author: Dubiš Ján; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Analyzovanie napätia v náboji a hriadeli pri prenose krútiaceho momentu. Porovnanie rôznych typov prevedenia prenosu. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
  • Analýza mechanických vlastností pružné spojky 

   Author: Zíka Martin; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Teoretická část práce se zabývá základním rozdělením spojek a jejich popisem. Praktická část obsahuje technické řešení konstrukce pružné spojky. Dále jsem zjišťoval, jakým způsobem budou vybrané části spojky namáhány a ...
  • ANALÝZA NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ KROUTÍCÍM MOMENTEM 

   Author: Mansfeld Jakub; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem bakalářské práce Analýza nalisovaného spoje při zatížení kroutícím momentem je porovnání vlivu konstrukčních úprav kontaktního povrchu nalisovaného spoje na přenos kroutícího momentu. Analyticky je navržen ...
  • Analýza napětí ve spojích rotačně symetrických konstrukcí 

   Author: Linduška Petr; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí ve spojích vybraných rotačně symetrických konstrukcí. Numerická analýza byla provedena v programu SolidWorks. V tomto vývojovém prostředí byly vytvořeny také ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje 

   Author: Josef Černík; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce se zabývá analýzou napjatosti nalisovaného spoje. Obsahuje teoretickou část, kde jsou odvozeny a popsány vztahy, pomocí kterých se tato problematika řeší. Dále je navrhnut nalisovaný spoj pro konkrétní případ a ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem 

   Author: Pacetti Lukáš; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato práce se zabývá analýzou stavu napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem. V teoretické části je podrobně probrána teorie silnostěnných nádob. V analytické části je provedena analýza konkrétního případu ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem 

   Author: Mikhail Veshkin; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Mikhail VESHKIN: Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem. Bakalářská práce, Praha 2020. Práce se zabývá mechanickými vlastnostmi nalisovaného spoje. Je zkoumán vliv jednoduché úpravy náboje na průběhy napětí.
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje využívajícího dutý hřídel 

   Author: Valdman Lukáš; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou napjatosti nalisovaného spojení náboje na dutý hřídel. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných válcových nádob a nalisovaných nádob. Praktická část obsahuje ...
  • Analýza napjatosti nalisovaných rotujících gyroskopických kotoučů 

   Author: Vasyliev Oleh; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí rotujících gyroskopických kotoučů sestavených ze dvou částí — vnitřního kotouče a vnější objímky, spojených pomocí technologie nalisování.
  • Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou 

   Author: Minár Matúš; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa vychádzalo zo zadaného ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

   Author: Fořt Jan; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ VINUTÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY 

   Author: Loshkarev Kirill; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce se zabývá patentovaným řešením konstrukce vinuté šnekové převodovky (patent č. 305497). K sestavení výpočtového modelu byly použity teorie pružnosti a pevnosti, které jsou součástí základního vysokoškolského kurzu. ...
  • KONSTRUČNÍ NÁVRH VINUTÉ PRUŽNÉ SPOJKY 

   Author: Rathouský Jan; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pružné vinuté spojky (patent číslo 305268). V práci jsou porovnány různé typy spojek a jejich vlastnosti. Dále je uveden popis patentované konstrukce pružné spojky s ...
  • KONSTRUKČNÍ NÁVRH VINUTÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY 

   Author: Miletić Davor; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   V této bakalářské práce je provedena rešerše literatury. Jsou shrnuty potřebné poznatky o šnekových převodech, popsána podstata konstrukce patentované vinuté šnekové převodovky a shrnuta teorie nalisovaných nádob. Jsou ...
  • Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky 

   Author: Tomáš Jansa; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, ...
  • Ztráta stability prutů s dodatečnými okrajovými podmínkami 

   Author: Bariekzahy Ramez; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Vítek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ztráty stability přímých prutů. Konkrétně je v ní provedeno odvození Eulerovy metody vzpěru, které je rozšířeno o další případ uložení. Dále se zabývá pruty s pružným uložením, které ...