Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanismy v robotice a mechatronických hračkách 

   Author: Tomíček Jakub; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s moderními robotickými hračkami, jejich rozdělení, analýza kinematiky vybrané robotické hračky. V první části práce rozděluji základní mobilní roboty a uvádím příklady ...