Now showing items 1-1 of 1

  • Tuhostní a pevnostní kontrola uchycovacích prvků turbovrtulového motoru 

   Author: Paukovič Matouš; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem práce je výpočet zatížení působící na letoun, definování případů letových zatížení, modelování soustavy uchycovacích prvků motoru, výpočet velikostí deformací a napjatostí soustavy pomocí metody MKP a určení ...