Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastností šitého spoje pro rekonstrukce srdeční chlopně 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vzorků nativních cípů aortální chlopně a vzorků s vytvořenými chirurgickými stehy. Byly vybrány tři typy stehů, které se používají pro plastiku cípů chlopně při léčbě ...