Now showing items 1-11 of 11

  • Augmentovaný chyt pro lezení na umělé stěne 

   Author: Vltavský Martin; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Baláš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Trendem poslední doby ve sportovní biomechanice je experimentálně zaznamenat výkony sportovců, proto se i~ v~ této práci budeme zabývat zdokonalením měřících prostředků ke zlepšení výkonu tím, že zaznamenáme silové účinky ...
  • Biomechanika krční páteře 

   Author: Aleš Kočvara; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Cvrček Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Novodobé onemocnění zvané "techneck" postihuje krční páteř a vzniká v důsledku nadměrného používáni mobilních zařízení. V závažných případech je u některých pacientů potřeba provést diskektomii a zavést meziobratlovou fůzi. ...
  • Biomechanika traumatického poranění hrudníku 

   Author: Martin Havránek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vítů Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Předmětem bakalářské práce je biomechanika poranění hrudníku při dopravní nehodě. Je zde uveden stručný popis svalově kosterní anatomie hrudníku. Podrobně je diskutováno hodnocení poranění dle stupnice AIS, popis biomechanických ...
  • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru zpracovaného technologií FDM 

   Author: Jiří Bidlo; Supervisor: Růžička Pavel; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením tahových vlastností vzorků vyrobených pomocí technologie Fused Deposition Modeling. V první části je vysvětlena technologie 3D tisku, zejména FDM. Ve druhé části jsou vyhodnoceny ...
  • Geometrické charakteristiky svalů horní končetiny 

   Author: Květoň Martin; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá měřením fyziologických průřezů svalů ramenního kloubu. Konkrétně šesti svaly, které se podílí na pohybu ramene. Cílem je určení fyziologických průřezu s využitím 3D modelovacího programu. A z vytvořených ...
  • Kineziologie horní končetiny 

   Author: Pavel Baštář; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem předložené práce je analyzovat výhodnost poměru délek předloktí a paže ve vztahu k délce hodu a určit, zda vývoj člověka směruje k upřednostnění délky hodu. Teoretická část nás seznamuje s anatomií a kinetikou ...
  • Simulátor bronchoskopie 

   Author: Lukáš Čapek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a výroba simulátoru bronchoskopie pro výuku nových bronchologů. Požadavek na simulátor vzešel od Ústřední vojenské nemocnice, jelikož komerčně dostupné simulátory, kterými disponují, ...
  • Simulátor vykloubení ramenního kloubu 

   Author: Samuel Pasler; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem simulátoru vykloubení ramenního kloubu. Naším cílem bylo vytvořit simulátor simulující zatížení v kloubu při jeho dislokaci. K nahrazení upínajících se svalů jsme využili pružiny o stejné tuhosti ...
  • Stabilita kolenního kloubu - role měkkých struktur 

   Author: Marie Proboštová; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu kolenního kloubu, pomocí kterého by bylo možné dále zkoumat roli měkkých struktur nejkomplikovanějšího kloubu v lidském těle. V rámci této práce byl sestaven zjednodušený ...
  • Vliv kryoprezervace na mechanické vlastnosti arteriálních štěpů 

   Author: Jiří Fencl; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce zkoumá vliv kryoprezervace na mechanickou odezvu arteriálních štěpů využívaných jako cévní náhrady. Vzorky tepen byly cyklicky zatěžovány vnitřním tlakem pomocí inflačně-extenzních testů. Byly získány a porovnány ...
  • Vliv tuhosti podkladu na kalibrační křivky senzorů Tekscan 

   Author: Fellnerová Veronika; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato práce se zabývá kalibrací senzorů Tekscan, které se běžně používají v praxi pro měření kontaktních tlaků biomateriálů. Naším úkolem bylo provést kalibraci vážního čidla v kalibrátoru kontaktních tlaků a pomocí navržené ...