Now showing items 1-3 of 3

  • Annealing of Radiation Defects in Neutron Irradiated Silicon 

   Author: Semenko Serhiy; Supervisor: Sopko Bruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
  • Použití křemíkových detektorů pro vojenské účely 

   Author: Vladislav Píša; Supervisor: Sopko Bruno; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-21)
   Předkládaná disertační práce se zabývá použitím křemíkových detektorů pro vojenské účely. Zahrnuje vývoj křemíkové diody jako detektoru záření gama i neutronů, který vyústil k zavedení detektorů Podhorník do sondy ...
  • Senzory plynů s filtry na bázi zeolitů 

   Author: Vlk Josef; Supervisor: Sopko Bruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)