Now showing items 1-3 of 3

  • Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků 

   Author: Pačák Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného ...
  • Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů 

   Author: Lukáš Chrášťanský; Supervisor: Šanovec Jan; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-12)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou fixace lemových spojů panelových dílů karoserie automobilu. Hlavním cílem disertační práce je návrh nového typu spoje, resp. nové metody fixace lemového spoje. Motivací ...
  • Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu 

   Author: Kubelka Martin; Supervisor: Šanovec Jan; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...