Now showing items 1-5 of 5

  • Geodetické práce při značení atletických oválů 

   Author: Vondráček Matouš; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Smrž Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
  • Porovnání automatického a manuálního cílení ve zkušební síti dvojicí přístrojů (Trimble S3) 

   Author: Pyšek Jaroslav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Grotz Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvojice přístrojů stejného typu Trimble S3 a dále porovnává jednotlivé metody cílení na různé hranoly. Výsledky byly testovány ve zkušební síti, která byla vyrovnána pomocí MNČ ...
  • Přesnost nivelačních převýšení určených digitálním nivelačním přístrojem Leica SPRINTER 

   Author: Sadílek Jakub; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výpočet kubatur silničního násypu 

   Author: Štefková Jindřiška; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Zaměření průhybů vodičů vedení VVN (porovnání metod) 

   Author: Pexa Ladislav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V této diplomové práci jsou zkoumány metody zaměření vodičů z hlediska přesnosti a také z hlediska využitelnosti moderních přístrojových technik v geodézii. Zaměření proběhlo v jeden den všemi metodami současně pro případné ...