Now showing items 1-9 of 9

  • Analýza terénu Hornojiřetínské výsypky 

   Author: Brouček Josef; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním ...
  • Testování parametrů základnových skenovacích systémů 

   Author: Kozák Jakub; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Určování objemu zemních prací 

   Author: Jírová Kateřina; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat z laserového skenování 

   Author: Brůhová Pavla; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Author: Špaček Filip; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Zaměření hradu a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Čížek Martin; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

   Author: Pražák Zbyněk; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.
  • Zaměření vybraných historických sklepů ve Slaném 

   Author: Lukáš Hort; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu vybraných historických sklepů ve Slaném. Model bude sloužit pro vizualizaci nepřístupného území pro širokou veřejnost, dále jako dokumentace prostor v podzemí při případné ...
  • Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Žižková Michaela; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)