Now showing items 1-17 of 17

  • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X130 

   Author: Holíková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Honč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Téma diplomové práce vzniklo ve spolupráci s firmou GEOTRONICS Praha s.r.o. za účelem ověřit prostorovou a úhlovou přesnost 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X 130 pomocí experimentálního měření. Cílem mé ...
  • Prostorový model nádvoří královského paláce hradu Zvíkov 

   Author: Hořejší Jakub; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prostorový model sklepení státního zámku Hrubý Rohozec 

   Author: Bušta Jaroslav; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování skenovacího systému HDS 3000 

   Author: Popelková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování totálních stanic Trimble M3 

   Author: Štochlová Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Testování vlastností 3D skenerů Leica ScanStation P40 a BLK360 

   Author: Švejda Jan; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Téma této práce je testování vlastností 3D laserových skenerů Leica ScanStation P40 a Leica BLK360 pomocí experimentálního měření. Experimentální měření se zaměřuje na testování přesnosti měření délek na délkové základně, ...
  • Vytvoření 3D modelu věže Hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Obsahem této práce je ruční vektorizace mračna bodů, vytvoření ploškového modelu a vytvoření animace věže. Každá část byla vytvořena v jiném programu. Jedná se o programy Leica Cyclone, Microstation, Geomagic a SketchUp. ...
  • Vytvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně 

   Author: Morong Martin; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Zaměření a zpracování vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově 

   Author: Dvořáková Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha ve městě Liběchov. Náplní práce je představení daného objektu, popsání způsobu vybudování měřické sítě pro připojení modelu do systému ...
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Author: Špaček Filip; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentace 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, ...
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 

   Author: Valešová Daniela; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá souborem činností vedoucích ke tvorbě digitálního 3D modelu kostela sv. Ducha v Liběchově u Mělníka. Mezi tyto činnosti lze zařadit sběr dat, jejich následné zpracování a vizualizaci konečného ...
  • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

   Author: Pražák Zbyněk; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.
  • Zaměření Štoly č. 1 v Jáchymově 

   Author: Fládrová Hana; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením 3D modelu a důlní dokumentace Štoly č. 1 v Jáchymově. Zaměření štoly bylo provedeno v roce 2017 metodou laserového skenování. Hlavní zpracování dat 3D modelu ve formě mračna bodů bylo ...
  • Zaměření vybraných historických sklepů ve Slaném 

   Author: Lukáš Hort; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu vybraných historických sklepů ve Slaném. Model bude sloužit pro vizualizaci nepřístupného území pro širokou veřejnost, dále jako dokumentace prostor v podzemí při případné ...
  • Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Dvořáček Tomáš; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování měřených geodetických dat z požární zkoušky ve Veselí nad Lužnicí 

   Author: Mertová Eva; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)