Now showing items 1-3 of 3

  • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

   Author: Pětník Vojtěch; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
  • Připojovací měření v Podzemní laboratoři Josef 

   Author: Kaválek Pavel; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá polohovým propojením tří horizontů v Podzemní laboratoři Josef - oblast Čelina východ. Propojení bylo uskutečněno pomocí metody provažování, které bylo provedeno důlní olovnicí, laserovým provažovačem, ...
  • Zhodnocení metod určení nepřístupné vzdálenosti 

   Author: Gáborová Darja; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá určováním nepřístupné vzdálenosti, v praxi jde většinou o určení prostorové vzdálenosti mezi dvěma objekty pro jejich propojení. Hodnotí přesnost měřených veličin při této konkrétní úloze. ...