Now showing items 1-15 of 15

  • Kalibrace elektronických dálkoměrů 

   Author: Dvořáček Filip; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mapa a 3D model oblasti Čelina ve štole Josef 

   Author: Ladislav Ritschel; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Šťástka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá shromážděním dat ze závěrečných prací zabývajících se mapováním štoly Josef, kde byly pro jejich tvorbu použity metody 3D skenování a tachymetrie. Dále návrhem struktury uložení těchto dat, ...
  • Nivelační síť elektrárny Chvaletice 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Vojtíšková Světla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s ...
  • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

   Author: Pětník Vojtěch; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
  • Polohové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef 

   Author: Varyš Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef oblasti Čelina - východ 

   Author: Vais Lukáš; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Blažek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této diplomové práce je budování základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ ve štole Josef. V rámci práce byla provedena rekognoskace, při které se vypracoval návrh rozmístění a stabilizace nového ...
  • Použití systému Trimble GEDO CE pro určení absolutní polohy koleje 

   Author: Pinter Ondřej; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Praktické aplikace skenovacího systému Trimble GX 

   Author: Belzová Renáta; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Připojovací měření v Podzemní laboratoři Josef 

   Author: Kaválek Pavel; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá polohovým propojením tří horizontů v Podzemní laboratoři Josef - oblast Čelina východ. Propojení bylo uskutečněno pomocí metody provažování, které bylo provedeno důlní olovnicí, laserovým provažovačem, ...
  • Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Využití technologie Trimble FineLock při tunelovém geomonitoringu 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výškové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výškové zaměření a připojení důlního bodového pole části štoly Josef 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Holešovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením důlního výškového bodového pole v nově otevřené části štoly Josef zvané Čelina - východ. V práci je popsán kompletní postup prvního zaměření nově stabilizovaných bodů metodou velmi ...
  • Zaměření a zhodnocení využitelnosti části původní měřické sítě VD Slapy 

   Author: Markéta Kubelová; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Bureš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na VD Slapy má dojít k zániku pozorovaných bodů, které jsou aktuálně využívány pro sledování posunů a deformací. Cílem této diplomové práce je zaměření a následné zhodnocení využitelnosti části původní aktuálně nevyužívané ...
  • Zaměření části měřické sítě VD Orlík, návrh doplnění a inovace metod pro sledování posunů a deformací při výstavbě skluzu bezpečnostního přelivu 

   Author: Jan Seidl; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Lechner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením části měřické sítě VD Orlík. Cílem práce je zaměření, výpočet a statistické vyhodnocení posunů a deformací vztažné sítě a tělesa hráze. Druhotně se pak zabývá možností rozšíření ...