Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměření kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích 

   Author: Ondřej Buchar; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jarůšek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce popisuje geodetická měření a zpracování naměřených dat pro rekonstrukci kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Rochlicích. Výsledkem této práce je vyhotovení účelové mapy, stavební výkres průčelí ...