Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení metod určení nepřístupné vzdálenosti 

   Author: Gáborová Darja; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá určováním nepřístupné vzdálenosti, v praxi jde většinou o určení prostorové vzdálenosti mezi dvěma objekty pro jejich propojení. Hodnotí přesnost měřených veličin při této konkrétní úloze. ...