Now showing items 1-1 of 1

  • Dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou 

   Author: Eliška Papežová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Moliš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření dílčí dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou, v okrese Havlíčkův Brod. Podkladem pro vyhotovení výkresu situace bylo měření provedené prostorovou polární ...