Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza terénu Hornojiřetínské výsypky 

   Author: Brouček Josef; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním ...