Now showing items 1-1 of 1

  • Dlouhodobé sledování deformací tunelu 

   Author: Zdeněk Veselý; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Šafář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce se zabývá posouzením horizontálních a vertikálních posunů sledované části tunelů pražského metra linky A v mezistaničním úseku Muzeum – Můstek. Hlavní náplní práce bylo určení polohy pozorovaných bodů ...