Now showing items 1-15 of 15

  • 3D model skalního útvaru v Prachovských skalách 

   Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Šulc Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením 3D modelu skalního objektu v Prachovských skalách. Model následně slouží k vyhotovení námětu na 3D horolezeckého průvodce. Skalní objekt byl nasnímán pomocí UAV (kvadrokoptéry DJI ...
  • Analýza metod optického provážení pomocí totální stanice 

   Author: Mocová Michaela; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza trigonometrické metody pro měření průhybu mostní konstrukce 

   Author: Michal Ondřej; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Etapové určení výšek bodů na betonových konstrukcích v okolí Národní technické knihovny 

   Author: Veselý Zdeněk; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením svislých posunů betonových objektů v blízkosti Národní technické knihovny v Praze. Hlavní náplní práce bylo určení výšek bodů signalizovaných barvou a vyhodnocení rozdílů mezi etapami ...
  • Fotogrammetrické zaměření skládky komunálního odpadu Michalovice 

   Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje fotogrammetrické zaměření objektu skládky komunálního odpadu v obci Michalovice. Dále popisuje postup vyhodnocení naměřených dat a následný výpočet kubatur. Při sběru dat bylo využito technologie ...
  • Náklon Plečnikovi opěrné zdi na pražském hradě 

   Author: Pyšek Jaroslav; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování svislých posunů při výstavbě bytového domu 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje etapovému měření svislých posunů. Cílem je sledovat tyto posuny během výstavby bytového domu, který je součástí rezidenčního projektu Zelené město etapa 2.
  • Testování dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 na laboratorní základně 

   Author: Reindl Tomáš; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce popisuje testování přesnosti měření délek dvou totálních stanic Trimble S6 a S8. K testování byly použity dvě laboratorní základny, které jsou umístěny na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na základně s ...
  • Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 

   Author: Fládrová Hana; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářské práce je určit přesnost automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a Trimble S8. V práci byly navrženy a provedeny dva experimentální postupy. Prvním byl experiment pro porovnání přesnosti manuálního ...
  • Testování přesnosti dilatometru TM-71 

   Author: Souček Josef; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem ověření přesnosti dilatometru TM-71. Bylo navrženo laboratorní testování, ve kterém byl dilatometr upnut na soustruh. Pomocí soustruhu byly realizovány posuny dilatometru. ...
  • Testování pulzních dálkoměrů na laboratorní délkové základně 

   Author: Toulová Iva; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tunelové měření v UEFJosef s využitím Trimble S8 

   Author: Srp Miloslav; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce má za cíl určení souřadnic nově vzniklých bodů bodového pole ve štole výukového střediska UEF Josef. Nově vzniklé body bodového pole byly realizovány v osmi profilech. Profily od sebe byly vzdáleny ...
  • Tvorba a úpravy trojúhelníkové sítě pro vytvoření 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Vávrová Veronika; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením hradu Helfenburk u Úštěka a následným vytvořením jeho 3D modelu. Hrad byl podrobně zaměřen metodou letecké a pozemní fotogrammetrie. Práce pojednává o zaměřovaném hradu a o teoretickém ...
  • Určení geodetické sítě pro stavbu silnice 

   Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce porovnává dva měřické postupy pro tvorbu vytyčovací sítě liniové stavby. Konkrétně užití polygonového pořadu s nivelací a metodu volných stanovisek. Zabývá se také rozbory přesnosti dané sítě softwarem ...
  • Určení průhybu vedení vysokého napětí 

   Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce slouží k vyhodnocení měření průhybů vedení vysokého napětí v závislosti na okolní teplotě. Součástí práce je popis oblasti, ve které bylo měření provedeno, rozbory přesnosti před měřením, během měření a po měření ...