Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování dat z čítače pevných částic na ÚV Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů po rekonstrukci 

   Author: Zvěřina Štěpán; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování dat z čítače pevných částic na úpravně vody Valašské Meziříčí a vyhodnocení vybraných parametrů úpravy vody po rekonstrukci. Cílem práce je porovnání dat z čítače částic s ukazateli ...